Info

Nieuwe leden

Neem contact op via ons contactformulier.

Clubkledij

Op een wedstrijd kan je niet naast onze clubkleuren. Momenteel stellen wij je een uitgebreid pakket ter beschikking in ruil voor een waarborg. Ook is er steeds een mogelijkheid om bijkomend kledij aan te kopen tegen democratische prijzen. Voor de juiste voorwaarden kan je contact met ons opnemen via het contactformulier

Lidgeld & Licenties

Leeftijd is op het einde van het kalenderjaar waarop het lidgeld betrekking heeft

Lidgeld:

 • Volwassene (18j en ouder): €130
 • Jeugd (16 en 17j): €70
 • Jeugd (jonger dan 16j) ): €40

De leeftijd die men bereikt in het jaar waarop het lidgeld betrekking heeft is bepalend (concreet: iemand is 16 jaar (m.b.t. lidgeld 2021) indien hij uiterlijk op 31.12.2021 16 jaar geworden is).

Licentie 3VL (2021):

 • Volwassene (18j en ouder):
   • Recreatief: €15
   • Wedstrijd: €65
 • Jeugd (16j en 17j):
   • Recreatief: €15
   • Wedstrijd: €30
 • Jeugd (jonger dan 16j): €15
   • geen onderscheid recreatief/wedstrijd

Een 3VL licentie is verplicht bij aansluiting bij eender welke Triatlonclub die lid is van 3VL.

Categoriën

 • Jeugd C: 12/13j
 • Jeugd B: 14/15j
 • Jeugd A: 16/17j
 • Junioren: 18/19j
 • Belofte: 20-23j
 • Seniors: +23

Zwemuren

 • Dinsdag:
    • 6u30 – 8u : 2 banen
    • 21.00u – 22.30u: 5 banen
 • Woensdag
    • 17u30 – 19u00: 4 banen
 • Donderdag
    • 6u30 – 8u: 2 banen
 • Zaterdag
    • 7u30 – 9u00: 5 banen
 • Zondag
    • 7u30 – 9u00: 2 banen

Tijdens schoolvakanties:

 • Dinsdag:
    • 6u30 – 8u : 2 banen
    • 19.30u – 21.00u: 5 banen
 • Woensdag
    • 17u30 – 19u00: 4 banen
 • Donderdag
    • 6u30 – 8u: 2 banen
 • Zaterdag
    • 9.00u – 10.30u: 5 banen
 • Zondag
    • 9.00u – 10.30u: 2 banen

Let op volgende regels (update 29.06.2020):

Algemene maatregelen

 • Gelieve de afstand van 1,5m te bewaren
 • De geldende maatregelen van de veiligheidsraad over de ‘bubbels’ gelden hier ook.
 • Voel je je ziek of heb je koorts, blijf dan thuis
 • Gebruik de aanwezige alcoholgel om je handen te ontsmetten
 • Was steeds je handen met zeep na je toiletbezoek

Maatregelen bij je zwembadbezoek

 • Doe je zwemkledij reeds thuis aan.
 • Volg de instructies en verplichte route naar en van het zwembad
    • Ga naar het zwembad via de groepskleedkamer 1-4. Hier kan je je ontdoen van je bovenkleding.
    • Neem al je spullen (in je zak) mee naar het zwembad, en plaats dit op de bankjes aan de kant van het raam.
    • Na het zwemmen kan je je omkleden in de individuele kleedkabines
 • Voor en na het zwemmen: enkel afspoelen
 • Hou steeds je afstand in de kleedkamers, toiletten, zwembadhal en rond de speelelementen
    • Ten opzichte van andere zwemmers
    • Ten opzichte van personeel
 • Er wordt geen extra materiaal uitgeleend
 • Blijf niet hangen in de inkomhal, maar ga meteen naar huis of naar de horecazaak.

 

 

Fietsen

Ritten in groepsverband worden onderling afgesproken.

Lopen

Jeugdleden en anderen die voldoende wedstrijden doen, kunnen zich aansluiten bij Vabco Mol. Het bestuur zal hierbij tussenkomen in de kosten. Elke laatste zaterdag van januari gaat onze Natuurloop door aan sporthal GT op de Keiheuvel te Balen. We gaan regelmatig samen naar joggings.

De 8 geboden van TriaMo

 

 1. TriaMo wil een club zijn voor iedereen
  Een brede basis moet zorgen voor een andere kijk op triatlon. Deelnemen aan wedstrijden is niet onze eerste prioriteit maar wel streven naar een publiek dat uiteindelijk warm wordt voor triatlon.
 2. Trainingsmogelijkheden
  Door gerichte trainingsmogelijkheden zorgen we voor een hechte clubsfeer, wat de basis is voor recreatief sporten. Het clubbestuur voelt het als zijn taak om zowel zwem-, fiets- als loopmogelijkheden te voorzien.
 3. Clubgelden
  Clubgelden dienen zo laag mogelijk te blijven. Vooral instappende jeugd mag deze financiële drempel niet te hoog vinden.
 4. Sponsoring
  Sponsors worden aangetrokken en zorgen mee voor het goedkoop verdelen van wedstrijd- en trainingskledij. Leden beseffen de waarde van een kledijpakket zodat zij deze kledij zullen dragen op alle trainingen en wedstrijden.
 5. Teamspirit
  Door het individuele karakter van de triatlonsport is het uitermate belangrijk om regelmatig gezamelijke activiteiten te organiseren. Samen trainen en wedstrijden beleven zien we als mogelijkheden om meer mensen aan het sporten te krijgen.
 6. Financieel beleid
  Aandacht, financiële middelen en energie gaan naar alle leden. Extra middelen willen we inzetten om de jeugdwerking te ondersteunen. TriaMo kan momenteel slechts beperkt antwoord geven op topsportvragen. Het moet duidelijk zijn dat deze visie gedeeld wordt door alle participanten.
 7. Evenementen
  We willen zelf enkele evenementen organiseren die op hun beurt de recreatieve sporter kan aantrekken. Onze triatlon in Balen en de natuurloop geven de boodschap: Triatlon is FUN!
 8. Gezond sporten
  Het clubbestuur woelt ziche mede verantwoordelijk om erop toe te zien dat de jeugdige leden “GEZOND” blijven trainen. Samen met de clubtrainers zorgen degelijk opgebouwde schema’s voor gericht trainen en voorkomen van overbelasting.